‘Duizenden sociale huurwoningen er bij in Haarlemmermeer’

De afgelopen jaren zijn in de Haarlemmermeer nauwelijks sociale huurwoningen bijgebouwd. Maar betere tijden liggen in het verschiet, verzekerd de gemeente en de daar actieve woningcorporaties. Haarlemmermeer wil de komende twee decennia minimaal duizend woningen per jaar bouwen, waarvan 35 procent sociaal. De woningcorporaties nemen daarvan minimaal 3.500 woningen voor hun rekening.

Haarlemmermeer

In de Haarlemmermeer moet de helft van de bouwproductie bestaan uit betaalbare woningen waaronder sociale huurwoningen. Om de doorstroming te bevorderen en om de woningnood onder bijvoorbeeld jongeren te verminderen. “Binnen de gemeentegrenzen is er ruimte voor zeker 20.000 en misschien wel 30.000 nieuwe woningen de komende twintig jaar”, zegt wethouder Mieke Booij. Ymere gaat in de Haarlemmermeer vooral compacte appartementen bouwen. Bestuurder Viviane Regout: “We hebben hier veel eengezinswoningen, maar zestig tot zeventig procent van onze woningzoekenden bestaat nu uit een- of tweepersoonshuishoudens of kleine eenoudergezinnen.” Aanvullend kan Ymere de komende vijftien jaar 600 flexwoningen bouwen in de hele regio voor jongeren tussen 23 en 28 jaar oud. Om alle woningbouw meer vaart te geven, pleit Viviane Regout voor de komst van een regionaal A-team. “De woningproductie moet in de hele Metropoolregio Amsterdam een versnelling krijgen.”

Daarmee gaan de corporaties veel meer woningen bouwen dan in de afgelopen jaren. Door oorzaken als een gebrek aan bouwgrond en ook de hoge belastingdruk voor de woningcorporaties, konden zij maar weinig woningen bouwen.

Zwaard van Damocles: de opgaven en middelen van de woningcorporaties

De belastingdruk is nog niet van de baan. Boven alle goede bedoelingen hangt het zwaard van onvoldoende middelen aan de kant van de corporaties. Het door de minister van Binnenlandse Zaken uitgevoerde opgave/middelenonderzoek (juli 2020) maakt duidelijk, dat alle corporaties in de regio over enkele jaren niet meer voldoende kunnen investeren. Voor Wooncompagnie geldt dat bij ongewijzigd beleid de corporatie nog tot 2026 kan groeien. Daarna volgt een periode van consolidatie. Voor Ymere is er de eerste tien jaar volgens Regout nog geen investeringsprobleem, maar daarna moet ook deze corporatie haar financiële huishouding drastisch aanpassen. Tenzij een volgende regering bereid is de opeenstapeling van heffingen (Verhuurderheffing, vennootschapsbelasting, Atad) te verminderen.

Word vriend van Schiphol Regio en steun de lokale journalistiek! Waardeert u ons als nieuwsmedium? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! Zo stelt u ons in staat om nieuws te blijven maken voor iedereen! 
Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €1,00 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren


BoekenBoeken

Volg ons op Facebook