Geld staking OV terug vragen? Dat doe je zo:

Schiphol – Door de stakingen van afgelopen dagen hebben veel inwoners van onze regio niet kunnen reizen met de bus. Reizigers met een abonnement kunnen compensatie aanvragen voor de stakingsdagen waarop zij geen gebruik hebben kunnen maken van de bus. Het gaat hier dus om compensatie van het abonnementsgeld. Gemaakte kosten voor alternatief vervoer kunnen niet worden gedeclareerd.

Reizigers van Connexxion kunnen gebruikmaken van deze link. Abonnementhouders van Arriva kunnen contact opnemen via dit contactformulier.

Vermeld in ieder geval het nummer van de OV-chipkaart, het type abonnement, op welke dagen je door de staking niet hebt kunnen reizen en op welke manier je gecompenseerd wilt worden.

Administratiekosten

Vervoerders mogen voor de compensatie administratiekosten in rekening brengen. Tijdens de staking in mei meldde Arriva dit niet te doen. Van Connexxion is ons dit niet bekend.

In geval van een rechtmatige algehele staking van langer dan een dag waardoor u niet kon reizen, zal de vervoerder naar redelijkheid en billijkheid op uw verzoek overgaan tot restitutie van uw vooruitbetaalde reissommen naar rato van de duur van de staking. De vergoeding van vooruit betaalde reissommen wordt alleen gegeven voor het vervoer dat door de staking niet mogelijk is. De vervoerder kan hiervoor redelijke administratiekosten in rekening brengen” Algemene Voorwaarden, artikel 7.2.

 

 

Volg ons op Facebook