Gemeentegrens Spaarndam blijft zoals die nu is

Spaarndam – Net als eerder Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ziet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niets in een grenscorrectie voor het dorp Spaarndam. Zij maakt dit duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Die had gevraagd te onderzoeken of er een draagvlak is voor zo’n grenscorrectie. Door de brief van de minister lijkt de discussie over waar bij Spaarndam de gemeentegrens moet lopen bijna achter de rug.

Dubbeldorp

Het westelijke deel van dubbeldorp Spaarndam behoort tot de gemeente Haarlem, het oostelijke deel sinds 1 januari van dit jaar tot Haarlemmermeer en voordien tot de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Die laatste is opgegaan in het nieuwe Haarlemmermeer. De dorpsraad van (geheel) Spaarndam pleit al geruime tijd bij verschillende gelegenheden voor een referendum onder de inwoners van het dorp. De vraag zou moeten luiden of Spaarndam – in zijn geheel – bij Haarlemmermeer of Haarlem moet worden ingedeeld. Volgens de dorpsraad zou met zo’n peiling een einde aan de discussie onder de inwoners kunnen worden gemaakt. Een discussie die volgens de dorpsraad voor tweespalt en voor onrust zorgt.

Op dezelfde golflengte

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland lieten echter al eerder weten dat voor een initiatief tot een grenscorrectie onvoldoende draagvlak is. Sterker nog, in tegenstelling tot de dorpsraad vinden de provinciebestuurders “dat er geen urgent maatschappelijk probleem is waarvoor een oplossing noodzakelijk is.” Die conclusie volgde op gesprekken met Haarlem, Haarlemmermeer en Spaarndammers.

Minister Ollongren zit in haar brief aan de Tweede Kamer op dezelfde golflengte. Net als trouwens het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer stelt ze vast dat het herindelingsproces met het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude kortgeleden is afgerond en dat daarbij de belangen van het dubbeldorp Spaarndam nadrukkelijk een rol hebben gespeeld. “Het in standhouden van een groene buffer was een belangrijke reden voor de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude om voor een ongedeelde samenvoeging met de gemeente Haarlemmermeer te kiezen. Nu een grenscorrectie toepassen, zou afbreuk doen aan het recent doorlopen, zorgvuldige en democratische herindelingsproces.”

Afgedaan

De minister wijst er verder op dat Haarlemmermeer behalve Spaarndam ook nog andere dubbeldorpen kent die goed functioneren en waar evenmin urgent maatschappelijke problemen dienen te worden opgelost. Bovendien, aldus de minister, was Spaarndam al ver vóór de fusie met Haarlemmermeer een dubbeldorp. De fusie met Haarlemmermeer heeft daarin geen verandering gebracht en geeft daarom geen aanleiding voor een grenscorrectie.

Minister Ollongren besluit haar brief met de aankondiging van een schriftelijk overleg over dit item halverwege september en met de mededeling dat ze met haar brief de eerdergenoemde motie van de Tweede Kamer als “afgedaan” beschouwt.

Bron:haarlemmermeergemeente.nl

Kopfoto: Google-Maps

Word vriend van Schiphol Regio en steun de lokale journalistiek! Waardeert u ons als nieuwsmedium? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! Zo stelt u ons in staat om nieuws te blijven maken voor iedereen! 
Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €1,00 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren


BoekenBoeken

Volg ons op Facebook