Haarlemmermeer doet mee aan pilot inburgering

Haarlemmermeer – Omdat het huidige inburgeringsstelsel niet voldoet gaat op 1 januari 2021 de nieuwe inburgeringswet gelden. De gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Ze worden daarbij in de voorbereiding ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die o.a. een pilotprogramma organiseert waarin gemeenten een actieve rol hebben.

De lessen en ervaringen van de pilot worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe inburgeringsstelsel. Haarlemmermeer is één van de 57 gemeenten die is geselecteerd voor de pilot.

Euro 200.000

Tot eind mei konden gemeenten een aanvraag indienen bij het ministerie om een pilot uit te voeren. 21 van die aanvragen zijn toegekend aan in totaal 57 gemeenten die, zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten, inburgeraars gaan begeleiden. Vooraf zijn verschillende pilotthema’s vastgesteld. Alle gemeenten konden binnen één van de thema’s hun eigen initiatieven indienen. Haarlemmermeer heeft daarbij actief ingezet op het thema integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. Het initiatief van Haarlemmermeer behaalde binnen deze categorie de hoogste score en daarom wordt door het Rijk €200.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente om de pilot uit te voeren.

Inburgering

Het initiatief van gemeente Haarlemmermeer richt zich voornamelijk op de inburgering van nareizende vrouwen en vrouwelijke gezinsmigranten. In het laatste geval betreft het vrouwen die hierheen komen om samen te leven met hun Nederlandse partner.  Het einddoel is om de deelnemers aan betaald werk te helpen. Haarlemmermeer wil statushouders zoveel mogelijk laten integreren en laten meedoen aan de samenleving zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen en economisch zelfstandig zijn.

Echter, als dit lukt en één van de ouders, vaak de man, werk heeft verdwijnt daarmee ook het gezin uit beeld bij de gemeente. Het gezin is vanaf dat moment namelijk economisch onafhankelijk. De vrouw kan wel een al ingezet traject afmaken maar er wordt niet verder ingezet op de begeleiding naar werk.

Convenant

Wethouder Ap Reinders, portefeuillehouder werk en inkomen (sociale zaken), tekende vandaag het convenant tussen het ministerie en de gemeente. Hij is enthousiast over de deelname van Haarlemmermeer aan de pilot:

We willen in Haarlemmermeer graag meer doen dan nu mogelijk is om vrouwelijke nareizigers te helpen integreren. Meedoen aan de pilot biedt onze gemeente een uitgelezen kans om juist deze vrouwen te bereiken en te helpen inburgeren. Daarmee brengen we de stap naar werk ook voor hen dichterbij. Hierdoor kunnen ze zich ontwikkelen binnen de Nederlandse samenleving en voorkomen we dat er een vergeten groep ontstaat.

Haarlemmermeer begint nog dit jaar met de uitvoering van de pilot en hoopt daarmee een groep van 35 tot 40 vrouwen te bereiken. De pilot en de resultaten ervan worden gemonitord vanuit Haarlemmermeer zelf en geëvalueerd vanuit het Rijk.

Bron:haarlemmermeergemeente

Word vriend van Schiphol Regio en steun de lokale journalistiek! Waardeert u ons als nieuwsmedium? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! Zo stelt u ons in staat om nieuws te blijven maken voor iedereen! 
Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €1,00 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren


BoekenBoeken

Volg ons op Facebook