Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hoes

Haarlemmermeer – We zijn zojuist begonnen met een prachtige filmimpressie van de trots van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een gemeente van 2086 hectare en circa 6.000 inwoners die sinds enkele dagen onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer zijn geworden. Met deze woorden begon burgemeester Onno Hoes zijn nieuwjaarstoespraak in het Cultuurgebouw.

Dames en heren

We zijn zojuist begonnen met een prachtige film impressie van de trots van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een gemeente van 2086 hectare en circa6.000 inwoners die sinds enkele dagen onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer zijn geworden. En ik zeg circa 6.000 want de opening van het NOS ochtendnieuws op de eerste werkdag van 2019 was dat juist in die gemeente het aantal inwoners procentueel het sterkst gegroeid is afgelopen jaar. Blijkbaar uit de vreugde van de fusie zich in een ongekend aantal geboorten en zijn ze nog aan het tellen hoeveel het er nou precies zijn!

Allereerst van harte welkom in het Cultuurgebouw, geen toepasselijkere locatie hebben we kunnen bedenken dan deze  broedplaats van talenten, om daarmee het nieuwe jaar te starten. Laat ik meteen beginnen met u en uw naasten een heel mooi 2019 toe te wensen. Bijgekomen van familiaire feestdagen en van nog maar hele recente gemeenteraadsverkiezingen die ervoor hebben gezorgd dat we sinds twee dagen een nieuw geïnstalleerde gemeenteraad hebben en vanaf 10 januari een nieuw College. Tot die tiende doe ik het formeel in mijn eentje dus dat is een College van Burgemeester. Gelukkig wel met een secretaris in de persoon van Carel Brugman. Wellicht wat ongebruikelijk aan het begin van deze speech maar ik wil Carel en zijn team op deze plaats veel dank zeggen voor de enorme klus die geklaard is om in relatief korte tijd twee gemeenten ambtelijk te verbinden op een wijze die ik alleen maar kan bestempelen als: voorspoedig en daadkrachtig. Applaus!

Ik heet u vandaag welkom als burgemeester van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Een jonge gemeente, nog maar vier dagen oud, ontstaan op 1 januari 2019. Tegelijkertijd echter een gemeente met vele eeuwen aan historie. En onze gemeente die volgens de Wet waarin de gemeentegrenzen zijn beschreven grenst aan 12 andere gemeenten staat voor een enorme uitdaging. De uiterlijkheden van een nieuw wapen, nieuwe ambtsketen en huisstijl zijn, inderdaad, slechts uiterlijkheden. Want onze gemeenschap bestaat al eeuwen, vele eeuwen.

Graan voor Visch en Hollandse Leeuw tellen terug tot de 11e eeuw toen de eerste bewoners zich vestigden bij de uitlopers van de veengebieden in het huidige Spaarnwoude ter hoogte van de huidige Stompe Toren. Door de ontginning van de veenvlakte, waardoor iets ten zuiden aan het begin van de 16e eeuw ook het Grote Haarlemmermeer zou ontstaan, nam de kans op overstromingen toe en werd in de twaalfde eeuw de dijk tussen Spaarndam en Amsterdam aangelegd, in de 15e eeuw vervangen door de huidige Hoge Spaarndammerdijk. Toen Amsterdam de Gouden Eeuw beleefde bleef het aan onze kant van de dijk armoede. Het wassende water spoelde wegen en daarmee handelsroutes weg.

En ook die eerste jaren na de droogmaking was het geen vetpot hier. Armoede en criminaliteit beheersten de nieuwe polder en van enige structuur was zeker geen sprake. De steden wiens welzijn werd veiliggesteld, Amsterdam en Haarlem, zagen ons niet staan. Op eigen kracht dames en heren heeft deze polder zich ontwikkeld tot één van de welvarendste regio’s van Nederland en Europa. Het arbeidsethos dat ontstond vanuit die armoede en vanuit het feit dat de eerste burgemeester zelfs geen geld uit Den Haag kreeg om de gemeente op te bouwen is nog steeds zichtbaar in ze gemeente. Hardwerken, ‘gewoon’ doen, soberheid. Het zijn kenmerken van Haarlemmermeer. En dat heeft geleid tot ene gemeente waarin cruciale infrastructuur ligt zonder welke het land stil ligt, met locaties voor woningbouw en bedrijven waar menige andere gemeente jaloers op is en met een menselijk kapitaal bestaande uit hardwerkende, ondernemende en standvastige lieden.

De Romeinen die hier zo’n veertig jaar na Christus al vertoefden moeten het van verre al geroken hebben: hier, hier gaat het gebeuren. En het mooie is dames en heren dat u en ik daar 21 eeuwen later niet alleen getuige van mogen zijn maar ook onderdeel van! U en ik maken de gemeente, wij zijn het menselijk kapitaal dat zorgt dat Haarlemmermeer een graag geziene en welkome partner is in de Metropool Regio Amsterdam, in de regio Amstelland Meerlanden, in Kennemerland, in de provincie Noord-Holland. Kortom, overal waar samenwerkingen leiden tot een gemeenschappelijke meeropbrengst zit Haarlemmermeer aan tafel om eendrachtig en zonder ‘aanziens des gemeentes’ het welzijn en de welvaart van haar burgers zeker te stellen.

Vanuit deze visie zijn wij een trotse partner om samen met Amsterdam en andere gemeenten het bestuur te vormen van de MRA en de Vervoerregio. Een vervoerregio die ons steunt in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp-Centrum. Een gemeente Amsterdam die ons steunt als het gaat om rijksinvesteringen binnen te halen ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van onze openbaar vervoersknooppunten. Een gemeente als Amsterdam waarmee we in gesprek gaan om te zien welke festivals bij hen geen onderdak meer kunnen vinden en die wij wel ruimte kunnen bieden. En dat als niet als afvoerputje maar als trotse partner waarbij we de lusten en de lasten in de regio eerlijk verdelen.

En dat alles dames en heren op een duurzame wijze. Hardwerken, plezier hebben en respect voor gezondheid en de natuurlijke omgeving kunnen en zullen hand in hand gaan. Bij woningbouw, wegen en ja zeker ook bij de ontwikkeling van Schiphol. Met veel respect heb ik gekeken hoe partijen afgelopen tijd hebben geprobeerd tot een akkoord te komen voor een langere termijn visie. Ook bewoners en natuurorganisaties zoeken de grenzen op van wat redelijk is in deze tijd. En zij en wij verwachten van de Minister, de Tweede Kamer en andere partijen die betrokken zijn bij de gecombineerde ontwikkeling van Schiphol en Lelystad dat ook zij kijken naar wat wel kan in plaats naar wat niet kan. En dat een principebesluit over de opening van Lelystad dus snel genomen gaat worden zodat we tot een integraal beleid voor beide luchthavens kunnen komen. Deze regio kan niet op slot gezet worden want dan zet je Nederland op slot. Maar dan moet dat wel hand in hand gaan met investeringen vanuit het Rijk en vanuit Schiphol om de veiligheid- en gezondheidsrisico verder te beperken.

Dames en heren, met 31 kernen die variëren van circa 80 in het buurtschap Penningsveer tot circa 75.000 inwoners in Hoofddorp zijn wij gewend om de balans te zoeken en te vinden. 31 woongemeenschappen, ons nog altijd uitgestrekte agrarisch landschap, de uitdagende ringvaart, de rijkdom van de Groene Weelde en Park21.

Maar, er zullen óók veranderingen zijn. Hoofddorp gaat zich doorontwikkelen tot hét stadscentrum van Haarlemmermeer, met gezellige horeca en terrassen waar je graag na het werk of na het winkelen een biertje gaat drinken. Waar je goed uit eten kunt gaan, of uit kunt gaan. Er zijn veel ondernemers in Haarlemmermeer, maar er is hier nog volop ruimte voor goede horeca-ondernemers. Ik heb ook gelezen in het coalitieakkoord dat er een nieuwe horeca nota komt, ik kijk er reikhalzend naar uit 😉

Hoofddorp zal echt verstedelijken: met nieuwe wijken met gevarieerde, grootstedelijke en dichte bouw: hoog, laag, appartementen, groot, klein, met keus voor iedere beurs. En ik spreek de hoop uit dames en heren dat met de grote veranderingen die het centrum van Hoofddorp de komende tien jaren gaat doormaken zichtbare elementen komen die symbool staan voor de verbondenheid van Hoofddorp met de 30 andere kernen. Dat kan in naamgeving van straten en pleinen zitten of in herkenbare elementen in de openbare ruimte die verwijzen naar de 30 broertjes en zusjes. Hoofddorp wordt steeds meer een stad op zichzelf maar zal ook het warme middelpunt moeten worden van onze gemeente die zich inmiddels uitstrekt van het Noordzeekanaal tot aan Buitenkaag.

Ook in de rest van de gemeente zullen tot 2040 zo’n 20.000 woningen worden bijgebouwd, naast de 5.000 die er in Hyde Park in Hoofddorp bij zullen komen. We gaan zelfs proberen om een fors aantal woningen in Rijsenhout te bouwen.

Maar ook hier gaat het om uiterlijkheden dames en heren, het gaat om omhulsels die bijna verbergen wat er zich binnenin afspeelt. Ik begon al om u welkom te heten in deze broedplaats van talent. Daar hebben we er meer van de gemeente. Pier K kent u maar ook SugarCity is zo’n broedplaats aan het worden. De oude suikerfabriek waar afgelopen week door honderden inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met weemoed afscheid werd genomen van elkaar. Want het leek erop alsof ze op de drempel stonden van een nieuwe tijd en een verre reis gingen maken. Maar niets is minder waar.

Stap voor stap ben ik afgelopen jaar door u meegenomen in de cultuur van de polder. En ik ga u vragen nog iets extra’s te doen. Want het is me bij de vele bezoekjes links en rechts in de polder opgevallen dat mensen houden van de polder en van de gemeenschap waarin ze wonen maar dat de verbinding kris kras door de polder minder is. En ik daag u uit samen met mij te zoeken naar de nieuwe ziel van de nieuwe gemeente. Want van Buitenkaag tot aan het Noordzeekanaal en van Cruquius tot de Oude Meer bevinden zich tien eeuwen historie. Het oude Haarlemmermeer kreeg er door de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude van de ene op de andere dag acht eeuwen geschiedenis bij. Denk daar maar eens over na. Wat dat doet met je ziel. Een ziel van veenontginners, een ziel van strijders tegen het water en een ziel van luchtvaartpioniers.

En dan de 21e eeuw, zegt u het maar. Daag elkaar uit door uit uw dagelijkse comfortzone te komen en met mij op zoek te gaan naar onze nieuwe ziel. Zodat de weemoed plaatsmaakt voor blijdschap, blijdschap over het vinden van elkaar. Dat betekent met elkaar praten over wat ons bindt. Dat betekent projecten opzetten waarmee de werelden van sport, kunst, cultuur en economie schakels gaan vormen kris-kras door de polder. Scholen vanuit de kernen die kinderen met elkaar in contact brengen. Senioren die bij elkaar op de koffie gaan en verhalen van vroeger uitwisselen. Manifestaties op het gebied van sport en cultuur die niet alleen in Hoofddorp of een andere kern plaatsvinden maar verbinding zoeken. En ondernemers die collega’s in andere kernen opzoeken en wellicht specifieke streekproducten met elkaar uitwisselen of gaan uitvinden.

En ik zou willen afsluiten met een bemoedigend filmpje dat ik onlangs tegenkwam.

(Afsluitend)
Ik wens u voor vandaag nog een hele gezellige bijeenkomst toe en ja het wordt me veel gevraagd, ik hoop hier volgend jaar weer te staan en tegen u te zeggen: Gelukkig nieuwjaar!

Ik dank u voor uw aandacht.

Bron:haarlemmermeergemeente.nl

Word vriend van Schiphol Regio en steun de lokale journalistiek! Waardeert u ons als nieuwsmedium? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! Zo stelt u ons in staat om nieuws te blijven maken voor iedereen! 
Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €1,00 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren


BoekenBoeken

Volg ons op Facebook